Skip to main content

Politykę prywatności

Politykę prywatności

dla www.sauter.pl

Dane osoby odpowiedzialnej:

Michal Witkowski
Sauter Automatyka Sp. z o.o.
ul. Gintrowskiego 31
02-697 Warszawa.

Dyrektor zarządzający upoważniony do reprezentowania firmy: Michal Witkowski

Ochrona danych oraz bezpieczeństwo jest bardzo ważne dla firm zrzeszonych w grupie Sauter, podobnie jak Państwa zaufanie w stosunku do naszych produktów i usług. Dlatego też, firma Sauter zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w odpowiedzialny i zgodny z wymogami prawa sposób. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia sposób, w jaki firma Sauter („Sauter”; „my”), o której mowa w „firmowych informacjach”, będących sekcją niniejszej strony internetowej, gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe, w trakcie jej przeglądania.

Gromadzimy dane, aby udzielać odpowiedzi na Państwa zapytania

Możecie Państwo odwiedzać naszą stronę oraz pozyskiwać informacje dotyczące produktów i usług, bez podawania informacji o sobie. W trakcie kontaktu przy pomocy „formularza kontaktowego”, będziemy gromadzić udostępnione dane i informacje. Dotyczy to danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, firmowy adres email i numer telefonu, jak również adres Państwa pracodawcy, w imieniu którego się z nami kontaktujecie.

Wykorzystamy Państwa dane zgodnie z celami, dla których zostały nam udostępnione. Będziemy je szczególnie wykorzystywać do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, kontaktu telefonicznego w przypadku pytań związanych z Państwa zapytaniem, przetwarzaniem zamówień lub umożliwieniem dostępu do bardziej szczegółowych informacji albo ofert. Zgodnie z naszym interesem związanym z informowaniem obecnych, jak i potencjalnych klientów o produktach i usługach firmy Sauter, możemy także monitorować Państwa zapytania oraz informować o nowych produktach, usługach i ofertach.

Przetwarzamy dane w celu analizowania oraz ulepszania sposobu wykorzystywania naszej strony internetowej

Ponadto, w myśl naszego dobrze pojętego interesu, pragniemy zapewnić użytkownikowi usługi na najwyższym poziomie, dlatego też, analizujemy sposób wykorzystywania naszej strony, w celu  uzyskania informacji umożliwiających nam ulepszenie oferowanych usług. Poza Państwa adresem IP, który w pewnych okolicznościach może być traktowany, jako dane osobowe, niniejsza informacja ma anonimowy charakter. Może zawierać informacje dotyczące rodzaju przeglądarki, urządzenia umożliwiającego dostęp do strony internetowej, geolokalizacji, w której uzyskujecie Państwo dostęp do strony internetowej, daty i czasu uzyskania dostępu, a także przeglądanych sekcji strony internetowej.

Wykorzystujemy Google Analytics oraz inne usługi analityczne, które umożliwiają nam opracowywanie analiz. Sieciowe usługi analityczne wykorzystują pliki cookies do gromadzenia danych. Wygenerowane w ten sposób informacje mogą być anonimowo przekazywane oraz zapisywane na serwerze usługodawcy sieciowej usługi analitycznej znajdującym w Stanach Zjednoczonych albo innym miejscu poza granicami UE/EOG, bądź też Szwajcarii. Dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej lub rezygnując z plików cookies danej sieciowej usługi analitycznej, możecie Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookies związanych z daną usługą na Państwa urządzeniu, jak również gromadzeniu danych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia danych są dostępne na stronie internetowej w sekcji „Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia danych”.

Jak przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe

W odpowiedzialny, jak również zgodny z obowiązującym prawem sposób gromadzimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe. Przetwarzamy je wyłącznie w celach, dla których zostały nam przekazane albo zgodnie z założeniami polityki prywatności.

W celu zapewnienia poufności oraz integralności danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem naszej strony, zastosowaliśmy proporcjonalne do ryzyka, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz tak długo, jak jest to będzie to niezbędne dla firmy Sauter albo innych firm z grupy Sauter w celach, dla których zostały zgromadzone, bądź my lub inne firmy z grupy Sauter zostaną prawnie zobligowane do zachowania danych.

Kumu przekazujemy Państwa dane osobowe

W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, w razie potrzeby udzielenia dodatkowych informacji albo monitorowania Państwa zapytania, a także informowania o nowych produktach, usługach i ofertach, konieczne może być przekazanie Państwa danych osobowych innym firmom należącym do grupy Sauter. Udostępniamy niniejszą stronę we współpracy z innymi firmami należącymi do grupy Sauter. Dlatego też, aby ulepszyć sposób wykorzystywania strony internetowej, udostępniamy dane dotyczące korzystania ze strony, innym firmom należącym do grupy Sauter.

Przekazywanie danych może dotyczyć firm należących do grupy Sauter, które są zlokalizowane w państwach niezapewniających odpowiedniego standardu ochrony danych. W takich przypadkach, przekazujemy dane, zgodnie z warunkami wewnątrzgrupowej umowy, która zapewnia odpowiednie środki ochrony danych i bezpieczeństwo.

Prawa, które Państwo posiadacie w związku z danymi osobowymi

Posiadacie Państwo prawo uzyskania dostępu lub otrzymywania pewnego rodzaju informacji, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Poza tym posiadacie Państwo prawo do poprawienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bądź wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcie. Proszę pamiętać, że Państwa prawa podlegają wyjątkom oraz odstępstwom. W szczególności, może zaistnieć potrzeba dalszego przetwarzania danych i zachowania ich na potrzeby związane z realizacją umowy zawartej z Państwem albo Państwa firmą, bądź też prawnymi zobowiązaniami. Ostatnim rozwiązaniem, jest przysługujące Państwu prawo do złożenia skargi stosownym władzom.

Jak możecie się Państwo z nami skontaktować

W razie pytań albo wątpliwości, możecie się Państwo skontaktować z nami przy pomocy formularza kontaktowego lub pisząc na adres podany w zakładce zawierającej informacje dotyczące naszej firmy w (dolnym, prawym rogu) strony internetowej.

W jaki sposób możemy zmodyfikować niniejszą politykę dotyczącą prywatności

W dowolnym momencie zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Zastosowanie ma wersja opublikowana na naszej stronie internetowej.

© 2024  Fr. Sauter AG Sauter AG Wszelkie prawa zastrzeżone