Skip to main content

Klauzula prawna

Informacje o stronie

Addres

Sauter Automatyka Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 31
PL – 02-697 Warszawa

Tel.: +48 22 853 02 92

E-Mail
www.sauter.pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH nie gwarantuje poprawności, dokładności, stosowności, rzetelności, ani kompletności informacji.

Roszczenia przeciwko firmie Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH z powodu strat materialnych lub niematerialnych poniesionych w wyniku uzyskania dostępu, używania lub nieużywania opublikowanych tu informacji, poprzez niewłaściwe stosowanie łącza lub awarii technicznych – są wyłączone.

Wszystkie oferty mają charakter niewiążący. Firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH wyraźnie zastrzega prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania lub kasowania części stron lub całej strony internetowej bez uprzedzenia; lub wyłączenia strony (czasowego lub na stałe).

Zobowiązania dotyczące odnośników

Pomimo dokładnego sprawdzenia, nie przyjmujemy odpowiedzialności za treści odnośników do stron zewnętrznych. Operatorzy tych stron internetowych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane tam treści.

Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz wszystkie inne prawa dotyczące treści, ilustracji, zdjęć lub jakichkolwiek innych plików znajdujących się na stronie internetowej, należą wyłącznie do firmy Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH lub wyraźnie wymienionych właścicieli tych praw. Korzystanie, kopiowanie lub dystrybucja opublikowanej tu dokumentacji, jest dozwolona na następujących warunkach:

  • Każda kopia musi zawierać informację dotyczącą praw autorskich. (O ile nie określono tego inaczej, właścicielem praw autorskich jest firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH, a informacja dotycząca praw autorskich brzmi: „Źródło: SAUTER”. W pozostałych przypadkach, prawa autorskie należą do wspomnianej osoby lub organizacji.)
  • Nie wolno używać dokumentów do celów komercyjnych, tylko do informacyjnych.
  • Ilustracji i tekstów nie wolno używać w innym kontekście lub w zmienionej postaci.
  • Niektóre strony internetowe firmy SAUTER zawierają również ilustracje objęte prawem autorskim stron trzecich:
    • Strona główna SAUTER Austria: Power Tower; zdjęcie: Energie AG.
    • Strona główna SAUTER Francja: Port lotniczy EuroAirport; zdjęcie: Juri Weiss.

Odnośnie używania publikacji zamieszczonych na tej stronie internetowej, firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH nie udziela żadnych gwarancji i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności. Firma Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH zastrzega wszystkie prawa.

Prawa dotyczące znaku towarowego

Wymienione poniżej terminy, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH: centair®; ecos®; equiflex®; equitherm®; flexair®; flexotron®; micos®; memotime®; novaPro®; SUT®; VIALOQ®; viaSens®

Logo firmy SAUTER są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Fr. Sauter AG / Sauter Controls GmbH:

Ochrona danych

Po wejściu na naszą stronę internetową, w plikach dziennika przechowywane są następujące dane: adres IP, data, czas, żądanie przeglądarki oraz przesyłane zwykle informacje dotyczące systemu operacyjnego i rodzaju stosowanej przeglądarki internetowej. Dane te tworzą podstawę do anonimowych ocen statystycznych, pozwalających dostrzec tendencje, na podstawie których możemy poprawić naszą ofertę.

Deklaracja dotycząca ochrony danych odnośnie stosowania narzędzia Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analitycznej opracowanej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. ciasteczka (cookies), czyli pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera użytkownika, pozwalające na analizowanie sposobu używania strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka są zwykle przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Aczkolwiek, w przypadku aktywacji na tej stronie anonimowego trybu IP, przed przesłaniem adres IP użytkownika jest obcinany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajach należących do porozumienia w sprawie Europejskiej Strefy Ekonomicznej.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, na serwer Google w USA jest przesyłany kompletny adres IP, po czym jest tam obcinany. Firma Google stosuje te informacje do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej; opracowywania raportów dla właścicieli stron na temat aktywności na stronie; oraz dostarczania innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i sieci Internet. Ponadto, firma Google może również przesyłać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają dane w imieniu firmy Google. Adres IP przesyłany z przeglądarki internetowej użytkownika jako część usługi Google Analytics, nie jest łączony z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez firmę Google.

Stosowanie ciasteczek można zablokować, wybierając właściwe ustawienia w przeglądarce, ale oznacza to limitowany dostęp do funkcji oferowanych na tej stronie internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przetwarzanie danych o Tobie, gromadzonych przez firmę Google w sposób i w celu opisanym powyżej.

© 2024  Fr. Sauter AG Sauter AG Wszelkie prawa zastrzeżone