Skip to main content

Biznes i siećKontrolę procesów w firmie SAUTER zapewnia zintegrowany system zarządzania. Certyfikaty i nagrody dają użytkownikowi bezpieczeństwo i środki do przeprowadzania porównań.


W Bazylei znajduje się nasza centrala, zarząd Grupy SAUTER oraz działy rozwoju i produkcji. Ponieważ firma SAUTER przywiązuje szczególną wagę do procesów kontrolowanych, zintegrowany system zarządzania opiera się na zarządzaniu jakością (zgodnie z normą ISO 9001). Spełnia on również wymagania dotyczące zarządzania środowiskiem, zgodnie z normą ISO 14001; oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy, zgodnie z normą OHSAS 18001.
  • System zarządzania jest certyfikowany i stanowi podstawę certyfikacji krajowej wszystkich firm z grupy SAUTER.
  • System zabezpiecza wiedzę i umiejętności oraz przyczynia się do zmniejszenia ryzyka.
  • Zachowana zgodność z prawami i normami dotyczącymi jakości, zarządzania środowiskiem i zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Z firmą SAUTER do Budynku Ekologicznego (Green Building)

Produkty, rozwiązania i usługi firmy SAUTER w zakresie zarządzania budynkami, zostały certyfikowane i były wielokrotnie nagradzane. Nasza oferta produktów spełnia wymagania obowiązujące w przypadku ubiegania się o uzyskanie certyfikatu „Budynek Ekologiczny” (Green Building). Firma SAUTER posiada certyfikat IQNet, a niektóre produkty otrzymały nagrody organizacji eu.bac lub pieczęć jakości laboratorium testowego BACnet (BTL). Gwarantuje to jakość, precyzję i funkcjonalność.

 

Nasze produkty z certyfikatem BTL: 

Certyfikat AMEV dla sterowników pomieszczeniowych firmy SAUTER

Trzy sterowniki pomieszczeniowe z rodziny SAUTER EY-modulo otrzymały certyfikat AS-A Grupy Roboczej ds. Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej władz krajowych, regionalnych i lokalnych (AMEV). Certyfikat ten jest najważniejszy na rynku niemieckim, szczególnie w przypadku ofert składanych w ramach przetargów publicznych administracji krajowej i miejskiej. Dzięki temu certyfikatowi, klient ma pewność, że produkt spełnia szczegółowe wymagania odnośnie stosowania na rynku niemieckim. Aktualne zalecenie AMEV łączy rekomendację BACnet 2007 i rekomendacje istniejące, a także uwzględnia normę DIN EN ISO 16484-5.

 

Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy

Uregulowane relacje z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

Zarządzanie jakością ISO 9001:2015

Zarządzanie jakością ma zastosowanie w całej Grupie SAUTER.

Zarządzanie środowiskiem ISO 14001:201

  • Ochrona środowiska wpływa na wszystkie procesy.
  • Na etapie rozwoju i produkcji, zachowanie przyjazne dla użytkownika polepsza efekt środowiskowy.

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018

Work safety and health protection: our employees can rely on this.

Certyfikat SQS (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
W języku niemieckim : SQS-Zertifikat (PDF)
Engielski : SQS Certificate (PDF)
Francuski : Certificat SQS (PDF)
W języku rosyjskim : SQS сертификат (PDF)

Certyfikat IQNet (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018)
IQNet Certificate (PDF)

Quality, environment and occupational safety

Quality, Environmental and Occupational Safety Policy of the SAUTER Group

Download PDF 

RoHS / REACH / WEEE

Explanation of European Directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS2), 1907/2006/EG (REACH) and 2012/19/EU (WEEE2)

Download PDF 

SVHC

Declaration on the extension of the Candidate List for substances of very high concern (SVHC)

Download PDF 

CONFLICT MINERALS

Statement about the use of „conflict minerals” with reference to Section 1502 of the Dodd-Frank Act

Download PDF

Kodeks postępowania firmy SAUTER

Firma SAUTER pragnie tworzyć zrównoważoną wartość dodaną w przypadku klientów, pracowników, udziałowców i partnerów biznesowych. Firma SAUTER chce być postrzegana jako firma, która poważnie traktuje swoje zobowiązania korporacyjne. Konkurencyjny potencjał i sukces handlowy wynikają ze stanowczości, odpowiedzialności, wiarygodności, szacunku oraz bezwarunkowo uczciwych praktyk biznesowych. Zasady te określają nasz sposób działania i wyznaczają sposób oceny naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Kodeks postępowania firmy SAUTER zawiera parametry stosowane w relacjach z partnerami biznesowymi i urzędnikami; determinuje sposób, w jaki pracujemy razem i z innymi. Kodeks postępowania określa, czego firma SAUTER oczekuje od swych pracowników. Zgodność jest wymagana i egzekwowana. Osoby, które nie respektują obowiązujących przepisów, zostaną ukarane i mogą być objęte postępowaniem karnym.

Jesteśmy przekonani, że sukces handlowy można osiągnąć tylko wtedy, gdy do tego celu służą etyczne środki i metody, zgodne z zasadami moralnymi. W tym duchu, wspomniane zasady stanowią klucz do trwałego sukcesu firmy.

Kodeks postępowania firmy SAUTER (PDF)

Jak zgłosić incydent:

Poważne informacje pomagają nam przeciwdziałać naruszeniom na wczesnym etapie i ograniczać szkody dla naszej firmy, naszych pracowników i naszych partnerów biznesowych. W związku z tym oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego systemu zgłaszania naruszeń – w razie potrzeby anonimowo.

Zgłoszenia mogą przesyłać wszyscy pracownicy SAUTER, a także klienci, dostawcy i inne osoby trzecie.

Skorzystaj z poniższego linku do naszego systemu zgłaszania naruszeń SAUTER: System zgłaszania

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden© 2024  Fr. Sauter AG Sauter AG Wszelkie prawa zastrzeżone