SAUTER Vision Center | Techniczne zarządzanie budynkiem | SAUTER
 
 
 

SAUTER Vision Center:
system centralnego sterowania budynkami oraz wizualizacji instalacji rozproszonych.

SAUTER Vision Center to idealne rozwiązanie umożliwiające sterowanie w czasie rzeczywistym oraz wizualizowanie instalacji w budynku. SAUTER Vision Center jest odpowiedni zarówno w zastosowaniach dla dużych, pojedynczych budynków jak i całych kompleksów nieruchomości, czy innych rozproszonych zabudowań. Typowymi obszarami zastosowań systemu są obiekty biurowe, parki biznesowe, uniwersytety i kompleksy przemysłowe, lotniska, dworce kolejowe, szpitale, bądź oddziały sieci międzynarodowych. Zastosowanie koncepcji modułowej daje możliwość swobodnego dopasowywania oprogramowania tak, aby precyzyjnie spełniało wszystkie wymagania klienta dotyczące dowolnej instalacji. Dzięki takiemu podejściu, system SAUTER Vision Center zawiera wszystkie informacje, niezbędne dla całościowego sterowania budynkami i zużyciem energii, umożliwiając wykonywanie tych zadań użytkownikowi zdalnie, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

 
 
Personal views
Multiprotocol
Mobile BMS
 

SAUTER Vision Center wykorzystuje otwarty standard BACnet, dający możliwość zintegrowania systemów dostarczanych przez wszystkich producentów. Klient OPC-UA zabezpiecza połączenie z różnymi serwerami OPC, gwarantując tym samym pełną komunikację w obrębie możliwie najszerszej gamy protokołów stosowanych w automatyce budynków (włączając w to KNX, M-Bus, Modbus, DALI). Bezpośrednie zintegrowanie modułu wizualizacji SAUTER moduWeb Vision – stosowanego często także w zastosowaniach lokalnych – daje możliwość prostej integracji niewielkich instalacji z centralnym modułem wizualizacji SAUTER Vision Center. 

 

Naturalnie rozwiązanie SAUTER Vision Center umożliwia również podłączanie instalacji dostępnych powszechnie na rynku, dzięki wykorzystaniu technologii SAUTER novaNet. W ten sposób nawet starsze instalacje mogą zostać wzbogacone przez nowe funkcje opisywanego, nowoczesnego oprogramowania zarządzającego, zaś stare instalacje mogą być sukcesywnie wymieniane, w zależności od aktualnych wymagań i posiadanego budżetu.

 
Strona schematu kampusu – nadzór
Schemat budynku z wyborem instalacji i pomieszczeń
Moduł zarządzania pomieszczeniami – wizualizacja poszczególnych segmentów pomieszczeń
Moduł zarządzania pomieszczeniami – elastyczne ustawienia poszczególnych segmentów pomieszczeń
 


SAUTER Vision Center
 to rozwiązanie przeznaczone do sterowania budynkami, oparte na technologii web i spełniające standardy HTML5. Daje to możliwość jego zastosowania niezależnie od wykorzystywanej platformy, zarówno na smartfonach, tabletach czy tradycyjnych komputerach PC, bez konieczności instalowania skomplikowanych wtyczek. Dzięki temu pracownicy uzyskują dostęp do paneli roboczych systemu gdziekolwiek i kiedykolwiek jest on niezbędny. Dodatkowo panele mogą być indywidualnie konfigurowane, prezentując centralny interfejs informacyjny, monitorujący działanie instalacji, zużycie energii, zdefiniowane poziomy alarmowe i pozostałe kluczowe wartości. Ponadto, możliwy jest bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji, takich jak: raporty alarmów, listy elementów interaktywnych oraz wykresów i raportów.

 

System SAUTER Vision Center wysyła alarmy bezpośrednio na skrzynkę e-mail lub SMS na telefony komórkowe, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Dzięki szerokiej puli ustawień użytkownika oraz możliwości samodzielnego konfigurowania paneli roboczych przy użyciu funkcji drag&drop, SAUTER Vision Center zapewnia maksymalną wygodę korzystania dla użytkownika. Daje to z kolei możliwość pełnego skupienia się na monitorowaniu i ocenie pracy instalacji, jak również na optymalizacji ich działania, co wpłynie na efektywność i zrównoważone zarządzanie energią w budynku.

 
Wizualizacja i interfejs użytkownika systemu wentylacji
Panel roboczy, jako centralny interfejs informacyjny, monitorujący pracujące instalacje
Panel roboczy, jako centralny interfejs informacyjny, monitorujący zużycie energii oraz powiązane kluczowe parametry (standardowe widoki dla komputerów PC i tabletów)
Proste zarządzanie przez panel dotykowy dla widoków cało-ekranowych (np.: system wentylacji)
 


Dodatkowe informacje oraz karty produktu SAUTER Vision Center, itp. Można znaleźć na stronie produktu.